CategorieOnderdelen
Pupillen C + mini
m/j
9.30: 40 m10:00: verspringen11.20: balwerpen12.30: 600 m
Pupillen B
m/j
9.50: 40 m10.30: balwerpen11.50: verspringen12.40: 600 m
Pupillen A meisjes
1e jaars
9.30: hoogspringen
mat 1
10.50: 60 m11.50: kogelstoten12:50: 600 m
Pupillen A meisjes
2e jaars
9.30: hoogspringen
mat 2
11.00: 60 m12.10: kogelstoten12.50: 600 m
Pupillen A jongens
1e jaars
9.30: kogelstoten10.10: hoogspringen
mat 2
12.00: 60 m13.10: 600 m
Pupillen A jongens
2e jaars
10.10: hoogspringen
mat 2
11.40: 60 m12.30: kogelstoten13.10: 600 m
Junioren meisjes D
1e jaars
14.20: kogelstoten15.00: 60 m horden15.20: verspringen16.10: 60 m
Junioren meisjes D
2e jaars
14.00: kogelstoten15.10: 60 m horden15.40: verspringen16.20: 60 m
Junioren jongens D
1e jaars
14.20: 60 m horden14.50: kogelstoten15.50: hoogspringen
mat 1
17.30: 60 m
Junioren jongens D
2e jaars
14.30: 60 m horden14.50: hoogspringen
mat 2
15.50: kogelstoten16.30: 60 m
Junioren meisjes C14.00: 60 m horden14.30: verspringen15.20: kogelstoten16.00: 60 m16.30: hoogspringen
mat 2
Junioren jongens C14.30:hoogspringen
mat 1
15.20: 60 m horden16.10: verspringen16.40: 60 m17.00: kogelstoten
Junioren AB meisjes
Vrouwen senioren
14.00: verspringen15.10: hoogspringen
mat 1
15.40: 60 m horden16.20: kogelstoten16.50: 60 m
Junioren AB jongens
Mannen senioren
14.10: verspringen15.30: hoogspringen
mat 1
16.00: 60 m horden16.30: kogelstoten17.00: 60 m
Junioren ABC14.30: polsstokhoogspringen