Het atletiekjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. Onderstaande  indeling geldt dan ook vanaf 1 november van het voorgaande jaar.

Geboortejaar / leeftijdCategorie *
in
atletiekjaar
 2019
5 en 6 jaar tot januari van het jaar waarin je 7 wordtkabouter
2012mini-pupil
2011C-pupil
2010B-pupil
2009-2008A-pupil
2007-2006D-junior
2005-2005C-junior
2004-2003B-junior
2002-2001A-junior
2000en eerderSenior
1984en eerderMaster **

* De categorie bepaalt in welke groep er getraind wordt. Hiervan wordt nimmer afgeweken.
** Voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag. De masters zijn verder onderverdeeld in subcategorieën zoals bijvoorbeeld mannen masters 55 – 60.

Wie de trainers voor de pupillen en junioren zijn, kun je vinden in het menu onder trainingstijden.