Het atletiekjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. Onderstaande  indeling geldt dan ook vanaf 1 november van het voorgaande jaar.

Geboortejaar / leeftijdCategorie *
in
atletiekjaar
 2020
5 en 6 jaar tot januari van het jaar waarin je 7 wordtkabouter
2013mini-pupil
2012C-pupil
2011B-pupil
2010-2009A-pupil
2008-2007D-junior
2006-2005C-junior
2004-2003B-junior
2002-2001A-junior
2000en eerderSenior
1985en eerderMaster **

* De categorie bepaalt in welke groep er getraind wordt. Hiervan wordt nimmer afgeweken.
** Voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag. De masters zijn verder onderverdeeld in subcategorieën zoals bijvoorbeeld mannen masters 55 – 60.

Wie de trainers voor de pupillen en junioren zijn, kun je vinden in het menu onder trainingstijden.